Strategi som rød tråd

Strategi som en rød tråd i alt du gjør digitalt. Hvorfor er det så viktig?