Bli med oss på workshop!

Strategi og budsjett for 2019 er tema på workshop i Oslo.